Dokumenti

 

DJEČJI VRTIĆ "TRAVICA"

VAŽNI DOKUMENTI USTANOVE

 

>> Kurikulum za 2018./2019. god.

>> Godišnji plan i program za 2018./2019. god.

>> Pedagoško izvješće za 2017./2018. god.

>> Pravilnik o upisu djece

>> Pravilnik o jednostavnoj nabavi

>> Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

>> Etički kodeks Dječjeg vrtića „Travica“

 

 

STATUT

>> Statut Dječjeg vrtića "Travica" (2013. godina)
>> Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića "Travica" (2018. godina)
>> Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića “Travica” (2019. godina)

PRAVILNIK O RADU

>> Pravilnik o radu (2010. godina)
>> Izmjene i dopune Pravilnika o radu (2011. godina)
>> Izmjene i dopune Pravilnika o radu (2014. godina)
>> Izmjene i dopune Pravilnika o radu (2015. godina)
>> Izmjene i dopune Pravilnika o radu (2016. godina)
>> Izmjene i dopune Pravilnika o radu (2018. godina)
>> Izmjene i dopune Pravilnika o radu (2018. godina)

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA

>> Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (1998. godina)
>> Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
(2004. godina)
>> Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (2010. godina)
>> Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada (2018. godina)

 

ZAŠTITA PODATAKA

 
 

FINANCIJSKI PLANOVI I IZVJEŠĆA

>> Zvaršni račun 2017. godina (pdf); >> Zvaršni račun 2017. godina (xls); >> Bilješke 2017. godina
>> Zvaršni račun 2016. godina
>> Zvaršni račun 2015. godina

>> Odluka o proceduri zaprimanja računa, njihove provjere i plaćanja (2018. godina)
>> Odluka o proceduri napalate prihod (2018. godina)

 

SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

POZIVI

>> Poziv na 13. sjednicu Upravnog vijeća (2. siječnja 2019. god.)
>> Poziv na 12. sjednicu Upravnog vijeća (29. studenoga 2018. god.)
>> Poziv na 11. sjednicu Upravnog vijeća (30. listopada 2018. god.)
>> Poziv na 10. sjednicu Upravnog vijeća (09. listopada 2018. god.)
>> Poziv na 9. sjednicu Upravnog vijeća
(28. rujna 2018. god.)
>> Poziv na 8. sjednicu Upravnog vijeća (07. rujna 2018. god.)

 

ZAPISNICI

>> Zapisnik 12. sjednice Upravnog vijeća (29. studenoga 2018. god.)
>> Zapisnik 11. sjednice Upravnog vijeća (30. listopada 2018. god.)
>> Zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća (09. listopada 2018. god.)
>> Zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeća (28. rujna 2018. god.)
>> Zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća (07. rujna 2018. god.)

 

 

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2014 Besoft