ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA

DJEČJI VRTIĆ "TRAVICA"
M.C. NEHAJEVA 1
SENJ

UPRAVNO VIJEĆE

Klasa: 601-02/18-05/7
Urbroj: 2125-03-11-18-1

Senj, 14. kolovoza 2018.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,i 94/13) i članka 37. Statuta Dječjeg vrtića "Travica" Upravno vijeće je na 6. sjednici održanoj 14. kolovoza 2018. godine donijelo

                                                                               O D L U K U

1. Poništava se natječaj za odgojitelja objavljen od 26.07.- 03.08.2018. godine na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na Web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Travica" Senj iz razloga što je utvrđena pogreška u proceduri.

2.Raspisuje se novi natječaj za odgojitelja u Dječjem vrtiću "Travica" Senj na puno, neodređeno radno vrijeme. Natječaj će biti oglašen na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na Web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Travica" Senj od 16. - 24. kolovoza 2018. godine.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                            Predsjednik UV-a:
                                                                                          Vedran Tomljanović, prof.

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2014 Besoft