OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

DJEČJI VRTIĆ "TRAVICA"                                                                     
M. C. NEHAJEVA 1                                                                                               KANDIDATIMA:Danijela Turkalj  
   53270 Senj                                                                                                                            Vlatka Samaržija
                                                                                                                                                Martina Holjevac Vičić
                                                                   
                                                                                                                                              

Klasa: 112-01/18-01/41
Urbroj: 2125-03-11-18-1
Senj, 27. kolovoza 2018.

PREDMET: Natječaj za odgojitelja na neodređeno puno radno vrijeme
Obavijest o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata 


     Temeljem vaše prijave na natječaj za odgojitelja na neodređeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica oglašen od 16. kolovoza 2018. na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje , na Web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Travica" Senj, ovim putem obavještavamo da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata provesti dana , 30. kolovoza 2018. ( četvrtak) u prostorijama Grada Senja , Obala dr. Franje Tuđmana 2 , II kat, i to:
- Pisana provjera znanja i sposobnosti kandidata s početkom u 8,00 sati.
- Razgovor s kandidatima koji su ostvarili 50% i više točnih odgovora na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti  s početkom u 13,00 sati.

   Prijave kandidata koji nisu pristupili pisanoj provjeri znanja i sposobnosti ili nisu  pravovremeno pristupili, neće se razmatrati. Prije početka prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidat je dužan predočiti osobni dokument iz kojeg će se  utvrditi njegov osobni identitet, a što je uvjet za pristupanje pisanoj provjeri. O rezultatima pisane provjere znanja i sposobnosti kandidati će se izvijestiti prije razgovora s kandidatima. Razgovoru pristupaju samo kandidati koji su ostvarili 50% i više točnih odgovora na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti. Sve eventualne dodatne informacije u svezi navedenog možete dobiti na broj telefona 053/881-313.

                              S poštovanjem,

                                                                                                    Ravnateljica:
                                                                                                   Dubravka Glavaš

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2014 Besoft