OBAVIJEST KANDIDATIMA

DJEČJI VRTIĆ "TRAVICA"
M.C. NEHAJEVA 1
   SENJ

Klasa: 601-01/18-01/59
Urbroj: 2125-03-11-18-1
Senj, 10. rujna 2018.

                                                                                O B A V I J E S T

   Obavještavamo kandidate koji su pristupili pisanoj provjeri znanja i sposobnosti i razgovoru da je poništen Natječaj za odgajatelja u Dječjem vrtiću "Travica" oglašen od 16. - 24. kolovoza 2018. godine, te s tim u svezi nije donesena Odluka o odabiru kandidata. 

                                                                                                                                Ravnateljica:
                                                                                                                               Dubravka Glavaš

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2014 Besoft