Programi vrtića


Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruje u dječjem vrtiću a prilagođeni su razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima. Dječji vrtić obavlja djelatnost na temelju Godišnjeg plana i programa rada ustanove.

Vrtić provodi:

  • Cjelodnevni: 10-satni program
  • Poludnevni: 6-satni program
  • Program predškole

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2014 Besoft